IBM MQ V9 System Administration
Using Linux for labs
IBM MQ V9 System Administration
Using Linux for labs
Code:WM154G
Duur:32 Uur
Niveau:Gemiddeld
Locatie:Klaslokaal
Bron:IBM
Deze cursus wordt in overleg met de cursisten ingepland.

Overzicht

In deze cursus leren technische professionals de vaardigheden die op distributed operating system en in de cloud nodig zijn om IBM MQ queue managers te beheren.

Hands-on oefeningen met IBM MQ V9 gedurende de cursus geven praktische ervaringen bij de kennis die opgedaan wordt bij de gepresenteerde lessen. Hierbij zijn taken en vaardigheden zoals queue recovery, het implementeren van security en problem determination (trouble shooting).

Opmerking: Deze cursus behandelt geen features van MQ voor z/OS of MQ voor IBM i.

Doelgroep

De cursus is ontworpen voor technische professionals die de vaardigheden moeten hebben om IBM MQ queue managers op distributed operating system, in de cloud of op IBM MQ appliance te beheren.

Voorvaardigheden

Voor dat u de cursus gaat doen moet u:
 • Basis kennis hebben van IBM MQ V9 ontwerp en features, verkregen door ervaring of
  door het doen van de cursus Technische Introductie IBM MQ (WM103G, ZM103G)
 • Standaard Linux systeem functies kunnen gebruiken voor de oefeningen
 • Basis kennis hebben van TCP/IP configuratie

Onderwerpen

De cursus bevat onder andere de onderstaande onderdelen. Ze bestaan uit lessen met een of meer oefeningen:

 • IBM MQ installatie en deployment opties
 • IBM MQ Explorer introductie
 • IBM MQ implementatie testen
 • Distributed message queueing opzetten en testen
 • IBM MQ clients
 • Trigger messages en montoring implementeren
 • Problemen diagnosticeren
 • Basic IBM MQ security implementeren
 • IBM MQ messages en object definities backups en restores
 • Introductie queue manager clusters
 • IBM MQ performance configuratie en monitoring

Doelen

Na het voltooien van deze cursus zult u in staat moeten zijn om:
 • De IBM MQ deployment opties te beschijven
 • Een plan te maken voor het gebruik van IBM MQ zowel in een eigen omgeving (on-premises) of in de cloud
 • IBM MQ commands en IBM MQ Explorer te gebruiken om queue managers, queues en channels te beheren
 • IBM MQ voorbeeld programma's en utilities te gebruiken om een geimplementeerde IBM MQ omgeving te testen
 • Een queue manager te configureren om messages met een andere queue manager te laten uitwisselen
 • Client connections naar een queue manager te configureren
 • Een trigger message en een trigger monitor te gebruiken om applicaties te starten die messages kunnen verwerken
 • Basic restart en recovery procedures voor een queue manager te implementeren
 • IBM MQ troubleshooting tools te gebruiken om de oorzaak van problemen in en IBM MQ systeem te vinden
 • Voor IBM MQ security features een basic ontwerp te maken en implementeren
 • Met behulp van accounting rapportage en statistic messages de activiteiten van een IBM MQ systeem te monitoren
 • Een eenvoudig queue manager cluster te bedenken, te implementeren en te beheren

Meer IBM MQ Producten

Cloud Producten

 • Docker Installation and Administration