IBM FileNet Content Manager 5.2.1
Administration
IBM FileNet Content Manager 5.2.1
Administration
Code:F288G
Duur:40 Uur
Niveau:Gevorderd
Locatie:Klaslokaal
Bron:IBM
Deze cursus wordt in overleg met de cursisten ingepland.

Overzicht

In deze cursus leert u om IBM Filenet Content Manager te beheren. De cursus begint met een overzicht van de architectuur en systeem use-cases.

U leert onder andere:

 • Content storage repositories, metadata en security te configureren
 • Content Manager applicaties van bron-omgevingen naar doel-omgevingen te migreren
 • Het search systeem voor performance te optimaliseren
 • Het krachtige sweep framework te gebruiken om automatisch administratieve taken uit te voeren
 • Het log-file systeem te beheren

Hands-on oefeningen gedurende de cursus geven u praktische ervaringen bij de kennis die u op doet bij de gepresenteerde lessen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor systeem beheerders die IBM Filenet Content Manager werken.

Voorvaardigheden

Verwacht wordt dat de cursisten kennis hebben van:
 • Het werken content met behulp van IBM Content Navigator
 • Het configureren van desktops in IBM Content Navigator
 • FileNet P8 termen zoals:
  • Content Platform Engine
  • IBM Content Navigator
  • Object stores
  • Objects
  • Content Services
  • Process Services
Voor de cursisten wordt aangeraden om minimaal kennis te hebben op het niveau van "IBM Content Navigator 2.x: Introduction (F270G)".

Onderwerpen

De onderstaande onderdelen bestaan vrijwel allemaal uit een of meer oefeningen bij de bijbehorende presentaties:

 • Introductie IBM Filenet Content Manager administatie en architectuur
 • Administration Console for Content Platform Engine
 • Object Stores Content Repository maken en onderhouden
 • Met storage areas werken
 • Document en folder classes maken
 • Classes en properties veranderen
 • Event subscriptions maken
 • Security toegangs permissies oplossen
 • Direct security veranderen
 • Object store security configureren
 • Class en property security configureren
 • Het bij bulk acties gebruik van searches
 • Content Search Services inrichten en onderhouden
 • Index partitions configureren
 • Content based indexen maken
 • CBR queries optimaliseren
 • Met Filenet Deployment Manager solutions naar een doel omgeving migreren
 • Het plannen en voorbereiden van applicatie migraties
 • Het vanuit een bron-omgeving exporteren van applicatie objecten
 • Het omzetten en analyseren van ge-exporteerde Content Manager objecten
 • Het in een doel-omgeving importeren van applicatie objecten
 • Het met Deployment Manager command-line automatiseren van deployment taken
 • Een sweep job configureren
 • Werken met sweep policies
 • Met systeem logs werken
 • Met audit logs werken

Doelen

Na het voltooien van deze cursus zult u in staat moeten zijn om:
 • IBM FileNet Content Manager componenten, features en use cases te identificeren
 • De IBM FileNet Content Manager kern web applicaties te vinden
 • Om properties in de Global Configuration database met behulp van de Administation Console for Content Platform Engine (ACCE) te vinden
 • Om met behulp van ACCE folders, classes en property templates in een object store te vinden
 • Om met de System Configuration Tool JDBC datasource voor een object store te maken
 • Om een object store te maken
 • Een object store als een repository aan IBM Content Navigator toe te voegen
 • Verschillende typen content storage areas te identificeren
 • File storage areas en file storage policies aan te maken
 • Een document class, folder class, property template en choice lists te maken
 • Classes, properties en choice lists te veranderen
 • Event subscriptions met actions te maken
 • Een bestaande event subscription met een nieuwe code module te updaten
 • Een workflow subscription te gebruiken
 • Logon problemen op te lossen
 • Object store toegang permissies te controleren
 • De eigenaar van een document te wijzigen
 • Toegang permissies van documenten aan te passen
 • De beveiliging van een object store te configureren
 • Class en property beveiliging te configureren
 • Security inheritance te configureren
 • Een text search server te configureren
 • Een property voor een index partition te selecteren
 • Een string en date index partition te configureren
 • Content based retrieval te configureren
 • Een index area te configureren
 • Indexing log files te controleren en interpreteren
 • Een reindex procedure uit te voeren
 • CBR queries te optimaliseren
 • Bulk acties bij searches uit te voeren
 • Een batch actie uit te voeren
 • Te beschijven hoe content applicaties tussen verschillende omgevingen verplaatst kunnen worden
 • Een plan te maken en voorbereidingen te doen om een applicatie te gaan migreren
 • Applicatie assets te exporteren
 • De assets geschikt te maken voor een import
 • De impact van een import in een doelomgeving te analyseren
 • De applicatie assets in een doelomgeving te importeren
 • De asset migratie met behulp van de File Deployment Manager commandline interface te automatiseren
 • Documenten met behulp van een bulk move content job van een storage area naar een andere te verplaatsen
 • Een disposal policy te configureren
 • Een content migration policy te configureren
 • Systeem log files te monitoren
 • Trace logging voor troubleshooting te kunnen doen aan- en uit-te-zetten
 • Audit definities te maken, te bekijken en er samenvatting van te maken

Meer IBM Filenet Producten

 • IBM Case Manager
 • IBM Datacap
 • IBM Enterprise records

Business Process Producten

 • Business Process Manager
 • Operational Decision Manager
 • Business Monitor