IBM Case Manager 5.2
Solution Implementation
IBM Case Manager 5.2
Solution Implementation
Code:F219G
Duur:40 Uur
Niveau:Gemiddeld
Locatie:Klaslokaal
Bron:IBM
Deze cursus wordt in overleg met de cursisten ingepland.

Overzicht

Deze cursus is een uitgebreide handleiding voor het ontwerpen, ontwikkelen en beveiligen van een Case Manager-oplossing.

Opmerking: Deze cursus is een samenvoeging van een aantal IBM Case Manager 5.2 losse curussen:

 • Solution Building (F248G)
 • Security (F216G)
 • Integrated Rules (F214G)

Hands-on oefeningen gedurende de cursus geven u praktische ervaringen bij de kennis die u op doet bij de gepresenteerde lessen.

Doelgroep

Deze cursus in bedoeld voor:
 • Solution architects die een de Case Manager ontwikkelomgeving solutions ontwerpen, bouwen en valideren
 • System administrators die Case Manager solutions in QA- en productie-omgevingen moeten beveiligen, onderhouden en beheren

Voorvaardigheden

Verwacht wordt dat de cursisten kennis van vaardigheden hebben met:
 • Het werken IBM Content Manager
 • IBM Content Navigator kunnen gebruiken om met object stores en met content te werken

Onderwerpen

De onderstaande onderdelen bestaan vrijwel allemaal uit een of meer oefeningen bij de bijbehorende presentaties:

 • Introductie IBM Case Manager
 • Maak en verwerk een case
 • Een case splitsen
 • Solution onderdelen herkennen en gebruiken
 • Solution Design principes
 • Een custom task maken
 • Add-on functions overzicht

 • Solution onderdelen bouwen: properties, document typen, rollen en in-baskets maken
 • Een solution samenstellen: een case type, een task en een workflow maken
 • Een solution implementeren en testen
 • Preconditions en sets gebruiken
 • Business rules gebruiken
 • Process Designer integration mogelijkheden gebruiken

 • Client interface custom pages maken
 • Met widgets werken
 • Events met elkaar verbinden
 • Specifieke properties view maken

 • Security deployment overzicht
 • Met project areas werken
 • Solution security
 • Een security configuratie definiĆ«ren
 • Object store security configureren
 • Een privilege definitie specificeren
 • Security proxies gebruiken
 • Case security veranderingen automatiseren
 • Meer security configuraties toevoegen

 • Waarom business rules gebruiken
 • Rules maken: simple rule, table-base rule en complex text-base rule
 • Parameters aan een rule toevoegen
 • Een rule exporteren

Doelen

Na het voltooien van deze cursus zult u in staat moeten zijn om:
 • IBM Case Manager te beschrijven en te gebruiken
 • IBM Case Manager onderdelen te herkennen en te gebruiken
 • Een case te bouwen en te verwerken
 • Een case in delen op te splitsen
 • Onderdelen van een solution te herkenen en gebruiken
 • Solution design principes uit te leggen
 • Een custom task te maken
 • Add-on componenten te herkenen en uit te leggen waar ze voor gebruikt worden
 • Document typen, properties, rollen en in-baskets te maken
 • Een case type en task te maken
 • Een workflow te maken
 • Een solution te implementeren en te testen
 • Preconditions en Sets te gebruiken
 • Business rules te gebruiken
 • Process Designer Integeration mogelijkheden te gebruiken
 • Custom pages te maken
 • Met widgets te werken
 • Events aan elkaar te verbinden
 • Properties views te specificeren
 • Solution security in verschillende omgevingen te beheren
 • Business rules te maken met behulp van de Case Manager rules engine

Meer IBM Filenet Producten

 • IBM Case Manager
 • IBM Datacap
 • IBM Enterprise records

Business Process Producten

 • Business Process Manager
 • Operational Decision Manager
 • Business Monitor