IBM Transformation Extender
Fundamentals
IBM Transformation Extender
Fundamentals
Code:6J04G
Duur:32 Uur
Niveau:Gemiddeld
Locatie:Klaslokaal
Bron:IBM
Deze cursus wordt in overleg met de cursisten ingepland.

Overzicht

IBM Transformation Extender maakt het mogelijk om transformatie en routing van data van een bronsysteem naar een doelsysteem uit te voeren. Dit kan gedaan worden in batch en real-time omgevingen.

Door een combinatie van lessen en hands-on oefeningen leert u hoe u IBM Transformation Extender Design Studio kunt gebruiken om data, met mogelijk complexe, structuren te definieren en data te transformeren en te routeren. Specifieke onderwerpen die voorkomen in de cursus zijn: een overzicht van IBM Transformation Extender, het maken en gebruiken van maps, het werken met een resource registry en het ophalen en bijwerken van data in een database.

Hands-on oefeningen zorgen er voor dat u praktische ervaring krijgt met het optimalizeren van maps met afhandelen en registreren van fouten, het definieren van data en het indexeren van output.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ontwikkelaars en analisten die data gerichte integratie en transformatie oplossingen moeten bouwen met behulp van IBM Transformation Extender.

Voorvaardigheden

Voordat u de cursus gaat doen moet u basis kennis en vaardigheden hebben met betrekking tot:
 • Data formats en proces logica
 • Het werken met XML en database queries

Onderwerpen

De cursus bevat onder andere de onderstaande onderdelen. Ze bestaan uit lessen met een of meer oefeningen:

 • IBM Transformation Extender architectuur
 • Eclipse workbench gebruik
 • Data items en eigenschappen definieren
 • Data componenten opbouw definieren
 • Type Tree Importer
 • Maps en functional maps te definieren en te gebruiken
 • Error handling en logging
 • Resource Registry gebruiken
 • Database Interface Designer gebruiken
 • Type Tree en Map optimalizeren

Doelen

Na het voltooien van deze cursus zult u in staat moeten zijn om:
 • De Eclipse workbench kunnen gebruiken
 • De Type Designer te gebruiken om data structuren, data eigenschappen en type trees te defineren
 • Type trees de valideren om data correct te kunnen verwerken
 • Type Tree Importer te gebruiken om bijvoorbeeld automatisch data eigenschappen aan te maken
 • Transformaties te definieren met Map Designer
 • Data in gewone files te transformeren
 • Aan de hand van de ontwerpen de validatie en de verwerkingssnelheid te verbeteren
 • Met behulp van de Resource Registery de oplossing platform onafhankelijk te maken
 • Fout afhandeling te implementeren
 • De transformatie performance te optimalizeren

Meer IBM Cloud Producten

 • IBM Cloud Private Installation
 • IBM Cloud Private Administration

Cloud Producten

 • Docker Installation and Administration